İzopropranol Zehirlenmesi

İzopropranol Zehirlenmesi

- Bölüm: Toksikoloji
1740
İzopropranol Zehirlenmesi için yorumlar kapalı
@AYDIN SARIHAN

İzopropranol

Evlerde tuvalet ispirtosu olarak bulunur.  Çözücü ve dezenfektan endüstrisi, cilt ve saç ürünlerinde, deterjan, boya inceltici ve antifrizlerde bulunur.
Zehirlenme genellikle yeme ile olabileceği gibi inhalasyon, dermal maruz kalma sonucu da olabilmektedir. SSS depresyonu etanolden iki kat daha güçlü, etki süresi 2-4 kat daha uzundur.
Etanoldan daha toksik olmasına rağmen etilen glikol ve metanolden daha az toksiktir % 50–80 oranında KC’de asetona dönüşür. Asetonun formikasit ve asetikasite dönüşümü sırasında hafif asidoz meydana gelir

İzopropranol Zehirlenmesi Genel Özellikleri

 • Alkol dehidrogenaz ile asetona yıkılır
 • Aseton öncelikli olarak böbreklerden, daha az bir kısmı akciğerlerden atılır
 • %20–50 oranında böbreklerden değişmeden atılır.
 • Hiperglisemi ve glikozüri olmaksızın, ketonemi ve ketonüri görülmesi tanıda önemlidir.
 •  Etanol yokluğunda izopropranolün yarı ömrü 6-7 saat, asetonun yarı ömrü 22-28 saattir.
 • Toksik doz 1 ml/kg , letal doz 2-4 ml/kg’dır
 • Fakat 1 lt alıma rağmen yaşayanlar mevcuttur
 • Çocuklar özellikle hassastı
 • 1ml/kg %70 isopropanoltoksiktir.
 • 2-4 mg/kg letal doz
 • Isopropanol zehirlenmesinin belirtileri; ketonemi ve ketonüri olur
 • Hiperglisemi ve glikozüri yoktur
 • Bu şekilde metanol ve etilen glikol toksisitesinden ayrılır.

 
İzopropranol Zehirlenmesi Tanısal Testler


Kan şekeri: Diabetikketoasidoz ayrımı açısından bakılır. Serum ketonu alımdan 30 dakika sonra yükselir.
İdrar ketonu ise 3. saatte görülür.

İzopropranol Zehirlenmesi Tedavi

 •  Monitorizasyon
 • Damar yolu
 • Yatak başı glikotest, gerekirse glikoz
 • Bilinç bozukluğu varsa tiamin ve naloksan tedavisi
 • Gastrik lavaj ve aktif kömür faydasız
 • Elektrolit, hemogram, glikoz ve aseton bakılmalı.
 • Hipotansiyon için sıvı tedavisi.
 • Hemorajik gastrit gelişenlere RBC
 • Ciddi asidoz varlığında başka nedenler araştırılmalı
 • Kan gazı ve ozmotikgap: Hafif asidoz vardır.
 • Osmotikgap artmış olmasına rağmen laktikasidoz ve hipotansiyon gelişmediği nsüreceanyonikgap normaldir.
 • Gözlem + Destek tedavisi
 • Şiddetli ve sıvı tedavisine cevap vermeyen hipotansiyonda; vazopresör kullanımı gerekebilir

Hemodializ ne zaman gereklidir ?

 • Refrakter hipotansiyon
 • Hemodinamikinstabilite
 • İzopropranol seviyesinin 400 mg/dl olduğu durumlarda uygulanabilir

Taburculuk kriterleri

 • Letarjik ve uzamış SSS depresyonu olanlar yatırılmalı
 • 6-8 saat asemptomatik olanlar taburcu edilebilir